Kylig köksleverantör håller koll på maten från mobilen

Att servera rätter på exklusiv restaurant kräver mycket. Att leverera själva köket kräver än mer. Coolpart ritar, tillverkar och levererar rostfri inredning och kylmöbler till restaurangkök till de mest krävande krögarna och vet hur viktigt det är att hålla ordning på stora datamängder i komplexa återförsäljarrelationer. En stor del i denna verktygslåda står IT-leverantören Dialect för.

– För att tillverka specialutrustning till storkök, livsmedelsbutiker och restauranger räcker det inte med att hålla huvudet kallt, först och främst måste det vara ordning och reda på ritningar och produktdata. Vi har ett brett sortiment och representerar ett antal stora tillverkare i Europa. I och med att vi levererar vår utrustning genom återförsäljare är vi extra noggranna med de ritningar och illustrationer som skall presenteras för slutkunderna. Godkännanden med kostnader och leveranstider måste hålla, säger Tomas Bjur, VD och grundare av Coolpart.

Det förutsätter effektiva dataflöden och väl strukturerad projektstyrning. Med detta och ett unikt kunnande inom köksdesign har Coolpart etablerat sig som en stabil leverantör av stora projekt där sex medarbetare omsätter 40 miljoner kronor årligen. Företaget levererar över hela landet och alla medarbetarna är geografiskt jämnt fördelade.

Snarare än att säga att de arbetar på distans kan det beskrivas som att arbetet finns på distans. Det ligger i företagets ryggrad och därför har IT-lösningarna varit centrala sedan Coolpart startades 2005. Två kök eller två butiker är dessutom aldrig identiska och alla leveranser måste anpassas till kunden.

– Att paketera rätt och attraktivt direkt är därför avgörande för vår utveckling och tillväxt, säger Coolparts VD Tomas Bjur.

Medarbetarna har idag genom appar i sina mobiltelefoner kopplade till IT-molntjänster åtkomst till hela sortimentmiljön inklusive lagerlistor även ute hos potentiella kunder där den så viktiga första uppgiften är att skapa sig en gemensam bild av kundens behov och förutsättningar.

– Att kunna presentera en relevant produktmix och ge det kunderna vill ha från start är ett av de redskap som gör oss till en pålitlig leverantör, inflikar Tomas Bjur. Därför är det viktigt att den egna IT-leverantören fungerar på samma sätt. Och det gör Dialect.

När Coolpart bildades 2005 var det säkra och funktionella VPN-lösningar för fullständig åtkomst av ritningar och illustrationer som möjliggjorde företagets organisationsform. Och IT-miljön har kontinuerligt utvecklats sedan dess, bland annat via IT-stöd i mobila Dialect Unified-telefonväxlar till dagens SharePoint-lösningar för databaserade så kallade CAD-ritningar i One-Drive-miljö. I detta ingår Office 365 som är samlingsnamnet för molnbaserade tjänster för företag, och bland annat ger effektiv åtkomst i en programmiljö som medarbetarna känner igen sig i.

– Dialects medarbetare är både på hugget och besitter stor kunskap inom sina områden och om det vi säljer. Samarbetet mellan oss har varit klockrent från start, säger Tomas Bjur på Coolpart.

Coolparts kunder inkluderar Frantzéns, Boule Bar, Varbergs Stadshotell, Grand Hotell i Lund, Sabis Fältöversten samt flera ICA Maxi och YOMO för att nämna ett par. De har alla fått del av ett sortiment med samma höga krav på både design och funktion som Coolpart har på sina leverantörer.

– Dialect har allt samlat i en box. Precis så som vi anstränger oss för att arbeta gentemot våra kunder, avslutar Tomas Bjur.

Läs mer om Office 365 >>